Lek. med.
Bożenna Łukaszyk – Wojciechowska

Specjalista ginekolog – położnik

Więcej

Specjalista ginekolog – położnik z wieloletnim doświadczeniem, twórca poradni specjalistycznej Qualimed.

Dr n. med.
Michał Wojciechowski

Specjalista ginekolog – położnik

Więcej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studiował w Université Claude Bernard w Lyonie.

W trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej.

Od 2005 roku pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej CZMP w Łodzi.

Od 2005 roku pracuje w Katedrze Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Autor licznych prac naukowych i rozdziałów w książkach w dziedzinie ginekologii onkologicznej, uroginekologii i ginekologii.
Wykładowca na kursach doskonalących dla lekarzy.

Dr n. med.
Magdalena Wojciechowska-Hauk

Stomatolog

Więcej

Studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz na  Fridrich Alexander Universtität w Erlangen w Niemczech. W 2004 ukończyła z wyróżnieniem studia i uzyskała dyplom lekarza dentysty.

Od ukończenia studiów regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych, gdzie konsekwentnie doskonali swoje umiejętności z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej, implantologii.

Od 2005 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Katedry Somatologii Odtwórczej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadzi wykłady i seminaria.

W 2009 roku obroniła pracę doktorską z zakresu protetyki stomatologicznej.

Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów w czasopismach fachowych oraz autorem wystąpień zjazdowych.

W 2013 roku uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej.

Od kilku lat prowadzi kursy i szkolenie dla lekarzy stomatologów z zakresu stomatologii estetycznej i protetyki.

W latach 2005 – 2013 pełniła funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego odział w Łodzi. Obecnie Członek Zarządu PTS o/Łódź

Lek. dent. Paulina Wilmont

Stomatolog

Więcej

Specjalista stomatolog

Imię Nazwisko

Specjalizacja

Więcej

już niebawem…

Mgr Katarzyna Małecka

Więcej

już niebawem…

Prof. dr hab. med.
Adam Antczak

Pulmonolog

Więcej

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (1995)

Stypendysta Fundacji Jakuba hr. Potockiego w Imperial College w Londynie (1999, 2000, 2001)

Redaktor Naczelny 10-tomowej Wielkiej Interny

Dr n. med.
Marcin Kaźmierczak

Specjalista Kardiolog

Więcej

Specjalista chorób wewnętrznych.
Specjalista kardiolog.

Katarzyna
Zakrzewska

Dietetyk

Więcej

Dietetyk, psychodietetyk.
Absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.