NASI SPECJALIŚCI

Ginekologia i położnictwo

Lek. med. Bożenna Łukaszyk – Wojciechowska

v Specjalista ginekolog – położnik z wieloletnim doświadczeniem, twórca poradni specjalistycznej Qualimed.


Dr n. med. Michał Wojciechowski

v Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studiował w Université Claude Bernard w Lyonie

v Specjalista ginekolog  – położnik

v W trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

v Od 2005 roku pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej CZMP w Łodzi

v Od 2005 roku pracuje w Katedrze Położnictwa i Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

v Autor licznych prac naukowych i rozdziałów w książkach w dziedzinie ginekologii onkologicznej, uroginekologii i ginekologii

v Wykładowca na kursach doskonalących dla lekarzy

Kardiologia

Dr n. med. Marcin Kaźmierczak

v Specjalista chorób wewnętrznych
v Specjalista kardiolog

Pulmonologia

Prof. dr hab. med. Adam Antczak

v Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

v Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

v Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

v Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (1995)

v Stypendysta Fundacji Jakuba hr. Potockiego w Imperial College w Londynie (1999, 2000, 2001)

v Redaktor Naczelny 10-tomowej Wielkiej Interny

Stomatologia

Dr n. med. Magdalena Wojciechowska – Hauk

v Studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz na  Fridrich Alexander Universtität w Erlangen w Niemczech. W 2004 ukończyła z wyróżnieniem studia i uzyskała dyplom lekarza dentysty.

v Od ukończenia studiów regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych, gdzie konsekwentnie doskonali swoje umiejętności z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej, implantologii.

v Od 2005 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Katedry Somatologii Odtwórczej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadzi wykłady i seminaria.

v W 2009 roku obroniła pracę doktorską z zakresu protetyki stomatologicznej.

v Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów w czasopismach fachowych oraz autorem wystąpień zjazdowych.

v W 2013 roku uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej.

v Od kilku lat prowadzi kursy i szkolenie dla lekarzy stomatologów z zakresu stomatologii estetycznej i protetyki.

v W latach 2005 – 2013 pełniła funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego odział w Łodzi. Obecnie Członek Zarządu PTS o/Łódź

USG

już niebawem…

Dietetyka

Katarzyna Zakrzewska – dietetyk, psychodietetyk.

v Absolwentka Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

v Uczestniczka różnych kursów dietetycznych, m.in. Dietoterapia w chorobach autoimmunologicznych tarczycy, PCOS, insulino oporności, zespole metabolicznym.

v Od 2005 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Katedry Somatologii Odtwórczej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie prowadzi wykłady i seminaria.

v Najważniejsze dla mnie jest indywidualne podejście do pacjenta, a najskuteczniejszą forma odchudzania jest zmiana stylu życia. Nieodzownym elementem jest motywacja- staram się nie pozostawiać pacjentów samych sobie.