KARDIOLOGIA

kardiolog_lodzDr n. med. Marcin Kaźmierczak

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Diagnostyka i leczenie chorób serca i naczyń, w tym nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych.
Diagnostyka i leczenie chorób serca i naczyń w ciąży.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych.
Wykonywanie badań echokardiograficznych ( w tym badań przezprzełykowych oraz STRESS ECHO), elektrokardiograficznych prób wysiłkowych, Holtera EKG, Holtera ciśnieniowego.